آدرس : بوشهر چهار راه مدرس فروشگاه عطرکده

 ۰۷۷۳۳۵۵۰۲۴۸ : تلفن ثابت ساعات پاسخگویی ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۲۲ روزهای کاری

۰۹۱۷۹۶۱۳۹۹۱ : پاسخگویی تلفنی و واتساپ و تلگرام 

۰۹۳۳۷۹۳۳۴۳۱ : واتساپ و  ادمین اینستاگرام 

۰۹۱۲۳۸۹۱۷۶۸: مدیریت