آدرس : بوشهر خیابان مطهری کوچه عرفان ۱۷ پلاک ۸

پشتیبانی سفارش ها :۰۹۱۲۳۸۹۱۷۶۸ 

 ۰۷۷۳۳۵۵۸۶۴۴ : تلفن ثابت 

ساعات پاسخ گویی روزهای کاری

۸ الی ۱۳

۱۷ الی ۲۱

زمان ارسال سفارش تا ۷ روز بعد از ثبت سفارش است.